logo ola expérience

La web n'est pas encore prête, il ne devrait plus y en avoir pour longtemps... Si besoin, n'hésitez pas à nous joindre au 07 44 72 18 32 ou par mail logel@praxxis.gal

photo bateau écluse de Léhon
Accès au bateau
Expérience accessible à toutes et à tous, responsable et personnalisée.
Au départ de Dinan, vers Saint Malo, par exemple jusqu’à l’écluse du Chatelier, ou vers Evran, par exemple jusqu’à l’écluse du Mottay, en passant par Léhon… des ballades en petits groupes, en famille, entre amies.
La Xouva -Sardin en breton- est un catamaran conçu pour naviguer en toute responsabilité et sécurité, sans polluer, sans faire de bruit, confortable et accessible, afin que personne ne reste à terre.

PRAXXIS INCLUSION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA SEN ANIMO DE LUCRO créase a partir de principios e valores firmes e irrenunciables, e reinverte os seus beneficios no mesmo territorio que os xera, debido á súa capacidade para mobilizar non só os actores que mellor coñecen o seu entorno e están mellor situados para activar iniciativas axeitadas, senón tamén os recursos existentes a nivel local, xerando capital social e capital vínculo, fundamental para promover o desenvolver empresas e organizacións que aposten por modelos de xestión Triple Balance.

Los principios fundacionales de PRAXXIS INCLUSION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA SEN ANIMO DE LUCRO son:

  • Xestión colaborativa e inclusiva: a cooperativa é unha organización controlada polos seus membros, que participan activamente na definición de políticas e na toma de decisións, sen discriminación, permitindo que todas as persoas, particularmente persoas altamente sensibles e persoas con diversidade funcional, exerciten plenamente seus dereitos.
  • Participación dos membros: os membros asociados á cooperativa contribúen igualmente e controlan democraticamente o capital da cooperativa, xa sexa a través do seu capital financeiro, estrutural, humano, intelectual, relacional, simbólico, natural ou de vínculo.
  • Autonomía e independencia: a cooperativa é unha organización autónoma de axuda mutua controlada polos seus membros. Se celebran acordos con outras organizacións ou administracións públicas, ou teñen recursos de fontes externas, farano en termos que garantan o control democrático e manteñan a autonomía da cooperativa.
  • Educación, formación e información: a cooperativa proporciona educación e formación ás persoas asociadas, ás que representan, dirixen ou traballan nelas, de xeito que contribúan efectivamente ao desenvolvemento da cooperativa.
  • Compromiso coa comunidade: a cooperativa traballa para o desenvolvemento do triple balance da súa comunidade e a inclusión de todas as persoas que participan directa ou indirectamente nas súas actividades, a través de políticas aceptadas polas persoas que a forman.

ESTATUTOS SOCIAIS PRAXXIS_INCLUSION S_COOP_GAL_SAL DILIXENCIADOS E ASINADOS