PRAXXIS INCLUSION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA SEN ANIMO DE LUCRO créase a partir de principios e valores firmes e irrenunciables, e reinverte os seus beneficios no mesmo territorio que os xera, debido á súa capacidade para mobilizar non só os actores que mellor coñecen o seu entorno e están mellor situados para activar iniciativas axeitadas, senón tamén os recursos existentes a nivel local, xerando capital social e capital vínculo, fundamental para promover o desenvolver empresas e organizacións que aposten por modelos de xestión Triple Balance.

Los principios fundacionales de PRAXXIS INCLUSION SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA SEN ANIMO DE LUCRO son:

  • Xestión colaborativa e inclusiva: a cooperativa é unha organización controlada polos seus membros, que participan activamente na definición de políticas e na toma de decisións, sen discriminación, permitindo que todas as persoas, particularmente persoas altamente sensibles e persoas con diversidade funcional, exerciten plenamente seus dereitos.
  • Participación dos membros: os membros asociados á cooperativa contribúen igualmente e controlan democraticamente o capital da cooperativa, xa sexa a través do seu capital financeiro, estrutural, humano, intelectual, relacional, simbólico, natural ou de vínculo.
  • Autonomía e independencia: a cooperativa é unha organización autónoma de axuda mutua controlada polos seus membros. Se celebran acordos con outras organizacións ou administracións públicas, ou teñen recursos de fontes externas, farano en termos que garantan o control democrático e manteñan a autonomía da cooperativa.
  • Educación, formación e información: a cooperativa proporciona educación e formación ás persoas asociadas, ás que representan, dirixen ou traballan nelas, de xeito que contribúan efectivamente ao desenvolvemento da cooperativa.
  • Compromiso coa comunidade: a cooperativa traballa para o desenvolvemento do triple balance da súa comunidade e a inclusión de todas as persoas que participan directa ou indirectamente nas súas actividades, a través de políticas aceptadas polas persoas que a forman.

ESTATUTOS SOCIAIS PRAXXIS_INCLUSION S_COOP_GAL_SAL DILIXENCIADOS E ASINADOS