DAG e GAIN realizan un estudo sobre a economía do deseño en Galicia

Debido ao seu carácter transversal, o valor do deseño é un factor dificilmente medible coas ferramentas de investigación de mercado existentes. É por iso que resulta necesario un estudo específico, que permita coñecer e profundar nos datos. O principal obxectivo é definir a capacidade actual do deseño para influír na economía galega e, asimesmo, detectar … Leer más